Informacje ogólne
Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 14.04.2014 10:01:01
Powrót do aktualnego wyglądu

Nazwa i adres szkoły: GIMNAZJUM NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI

ul. Słowiańska 1; 40-216 Katowice

Telefon: (32) 2599 856, (32) 203 01 92
Fax: (32) 2599 856

NIP: 954 24 85 760

REGON: 276553877

E-mail: sekretariat@gimnazjum10.nazwa.pl

www: http://www.gimnazjum10.nazwa.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły: PN, ŚR,CZW, PT: 7.30 - 15.30; WT: 8.30 - 16.30

Prawna podstawa funkcjonowania jednostki:

1. Uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 maja 1999 r.w sprawie utworzenia publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice - założenie publicznego gimnazjum o nazwie: Gimnazjum Nr 10 w Katowicach


Organ prowadzący: Miasto Katowice
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty 


2. Uchwała nr XXXIX/791/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie nadania Gimnazjum nr 10 imienia Jerzego Kukuczki.Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.Wprowadzenie:
Ostatnia aktualizacja:
Odpowiedzialny merytorycznie:

Strona wyświetlona: 471 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński