Informacje ogólne
Gimnazjum nr 10 w Katowicach im. Jerzego Kukuczki
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 21.09.2009 13:07:51
Powrót do aktualnego wyglądu

Nazwa szkoły: GIMNAZJUM NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI  w Katowicach ul. Słowiańska 1

Telefon: (32) 2599 856, (32) 203 01 92
Fax: (32) 2599 856

NIP: 954 24 85 760

REGON: 276553877

E-mail: sekretariat@gimnazjum10.nazwa.pl

www: http://www.gimnazjum10.nazwa.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły: PN, ŚR,CZW, PT: 7.30 - 15.30; WT: 8.30 - 16.30

Prawna podstawa funkcjonowania jednostki:

UCHWAŁA NR XI/113/99 RADY MIEJSKIEJ KATOWICE z dnia 31 maja 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Katowicach oraz UCHWAŁA NR XXV/424/04 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 maja 2004r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Katowicach.


Organ prowadzący: Miasto Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

Strona wyświetlona: 444 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński