Informacje ogólne
ZSO Nr 11 Katowice
Dyrekcja
Statut
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 15.10.2004 19:17:59
Powrót do aktualnego wyglądu

Nazwa szkoły: GIMNAZJUM NR 10 W KATOWICACH
                                          w Katowicach ul. Słowiańska 1

Telefon: (32) 2599 856, (32) 203 01 92
Fax: (32) 2599 856

NIP: 954 23 06 390

REGON: 276553877

E-mail: sekretariat@gimnazjum10.nazwa.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły: 730 - 1530

Prawna podstawa funkcjonowania jednostki:

UCHWAŁA NR XII/149/99 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Katowicach.

Organ prowadzący: Gmina Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

||

Strona wyświetlona: 466 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński