Informacje ogólne
ZSO Nr 11 Katowice
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 17.10.2003 10:29:58
Powrót do aktualnego wyglądu

Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11
W skład zespołu wchodzą: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40
                                          im. Jerzego Kukuczki
                                          w Katowicach , ul. Słowiańska 1
                                          GIMNAZJUM NR 10
                                          w Katowicach ul. Słowiańska 1

Telefon: (32) 2599 856, (32) 203 01 92
Fax: (32) 2599 856

NIP: 954 23 06 390

REGON: 276571763

E-mail: sekretariat@gimnazjum10.nazwa.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły: 730 - 1530

Prawna podstawa funkcjonowania jednostki:

UCHWAŁA NR XII/149/99 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Katowicach.

Organ prowadzący: Gmina Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty

Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

Strona wyświetlona: 459 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński