Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja
Adres redakcji:

Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach

ul. Słowiańska 1

tel.: (32) 259 98 56Wprowadzenie: Przemysław Durczyński
Ostatnia aktualizacja:
23.01.2018 r.; g.8.16
Odpowiedzialny merytorycznie: Magdalena Dołęgowska

Strona wyświetlona: 224 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński