Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Inspektor Ochrony Danych:

Agata Gabłońska
iod@jednostki.cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23

Strona wyświetlona: 201 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński