Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Majątek Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

1)      Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

2)      Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

3)      Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieoznaczony na nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 21.285 m2, położonej w Katowicach przy
ul. Słowiańskiej 1. Wymienioną nieruchomość stanowią działki zapisane w księgach wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, zaznaczone na karcie mapy nr 32 i nr 36 obręb Dz. Bogucice – Zawodzie, stanowiącą własność Miasta Katowice.

Na nieruchomości znajduje się segmentowy budynek szkoły:

- segmenty A1, A2, A3 – trzy  kondygnacje nadziemne i jedna podziemna,

- segmenty B, C1, C2 – trzy kondygnacje nadziemne,

- segment D1 – dwie kondygnacje nadziemne,

- segment D2, E i F – jedna kondygnacja nadziemna,

o powierzchni użytkowej 12.440 m2, i kubaturze 55.777 m3, boiska szkolne, ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca (w tym 3 widownie).

4)      Baza szkoły:

Szkoła posiada 29 sal dydaktycznych, w tym między innymi:

·   pracownię biologiczną

·   pracownię chemiczną

·   pracownię fizyczną

·   pracownię geograficzną

·   pracownię komputerowa

·   pracownie matematyczne

·   pracownie języka angielskiego

·   pracownie języka polskiego

·   salę katechetyczną

 

Do bazy szkoły należą też następujące pomieszczenia:

·   biblioteka z czytelnią

·   sale gimnastyczne

·   salka z lustrami do ćwiczeń

·   salka fitness

·   gabinet medyczny

·   gabinet pedagoga

·   gabinet psychologa

Szkoła posiada kuchnię wraz z jadalnią.

Ponadto szkoła jest wyposażona w sprzęt: biurowy, audiowizualny, nagłaśniający, sportowy, komputerowy z dostępem do internetu oraz w pomoce dydaktyczne.
Wprowadzenie: Paweł Miksztal, 23.04.2014 r.; g.9.32
Ostatnia aktualizacja: Paweł Miksztal, 23.04.2014 r.; g.9.33
Odpowiedzialny merytorycznie: Aneta Wilczek

Strona wyświetlona: 222 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński