Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


1. Księga inwentarzowa.

2. Rejestr pracowników.

3. Ewidencja akt osobowych pracowników.

4. Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.

5. Ewidencja dokumentacji szkolnej.

6. Księga zastępstw.

7. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.

8. Księga uczniów.

9. Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.

10. Rejestr korespondencji.

11. Archiwum dokumentacji szkoły.

- Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (.docx)
- Procedura pozyskiwania informacji publicznej (.pdf)

Strona wyświetlona: 224 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński