Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja
Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli
przez instytucje zewnętrzne

- Kontrole zewnętrze od 2010 - 2018

Strona wyświetlona: 542 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński