Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja


- Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

- Plan finansowy na 2016 r [.pdf]

- Plan finansowy na 2014 r [.xls]


Wprowadzenie: Przemysław Durczyński
Ostatnia aktualizacja: 09
.03.2016 r.; g.10.10
Odpowiedzialny merytory
cznie: Aneta Wilczek

Strona wyświetlona: 317 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński