Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja
1. Statut Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

2. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Załącznik 13 - wniosek
- Regulamin
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 6
- Załącznik 7
- Załącznik 8
- Załącznik 9
- Załącznik 10
- Załącznik 11
- Załącznik 12

Wprowadzenie: Paweł Miksztal
Ostatnia aktualizacja: Przemysław Durczyński; 21.02.2018 r.; g.9.15
Odpowiedzialny merytorycznie: Magdalena Dołęgowska

Strona wyświetlona: 386 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński