Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Inspektor Ochrony Danych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

To jest archiwalna strona. Od 3 stycznia 2020 roku BIP jednostki znajduje się na stronie:

https://sp40katowice.ssdip.bip.gov.plNazwa i adres szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM.JERZEGO KUKUCZKI

ul. Słowiańska 1; 40-216 Katowice

Telefon:  (32) 259 98 56
Fax: (32) 203 01 92

NIP: 954 27 81 027

REGON: 368021557

E-mail: sekretariat@sp40katowice.pl

www: http://sp40katowice.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły: PN - PT: 7.00 - 15.00

Prawna podstawa funkcjonowania jednostki:

Organ prowadzący: Miasto Katowice
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty 


Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.Wprowadzenie: Paweł Miksztal
Ostatnia aktualizacja: Przemysław Durczyński; 22.01.2018; g. 9:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Magdalena Dołęgowska

Strona wyświetlona: 465 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński