Informacje ogólne
Gimnazjum Nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja


Nazwa i adres szkoły: GIMNAZJUM NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI

ul. Słowiańska 1; 40-216 Katowice

Telefon: (32) 2599 856, (32) 203 01 92
Fax: (32) 2599 856

NIP: 954 24 85 760

REGON: 276553877

E-mail: sekretariat@gimnazjum10.nazwa.pl

www: http://www.gimnazjum10.nazwa.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły: PN - PT: 7.30 - 15.30

Prawna podstawa funkcjonowania jednostki:

1. Uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 maja 1999 r.w sprawie utworzenia publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice - założenie publicznego gimnazjum o nazwie: Gimnazjum Nr 10 w Katowicach


Organ prowadzący: Miasto Katowice
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty 


2. Uchwała nr XXXIX/791/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie nadania Gimnazjum nr 10 imienia Jerzego Kukuczki.Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.Wprowadzenie: Paweł Miksztal
Ostatnia aktualizacja: Paweł Miksztal; 14.04.2014; g.10.07
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Grabania

Strona wyświetlona: 44654 razy

Strona wyświetlona: 44655 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński