Informacje ogólne
Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach
Dyrekcja
Dokumenty szkolne
Schemat organizacyjny
Plan finansowy
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Ogłoszenia
Kontrole zewnętrzne
Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach
Majątek szkoły
Elektroniczna skrzynka podawcza
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Oferty pracy
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja


Nazwa i adres szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40

ul. Słowiańska 1; 40-216 Katowice

Telefon:  (32) 259 98 56
Fax: (32) 203 01 92

NIP: 954 27 81 027

REGON: 368021557

E-mail: sekretariat@gimnazjum10.nazwa.pl

www: http://www.gimnazjum10.nazwa.pl

Godziny pracy sekretariatu szkoły: PN - PT: 7.30 - 15.30

Prawna podstawa funkcjonowania jednostki:

Organ prowadzący: Miasto Katowice
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty 


Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.Wprowadzenie: Paweł Miksztal
Ostatnia aktualizacja: Przemysław Durczyński; 22.01.2018; g. 9:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Magdalena Dołęgowska

Strona wyświetlona: 47798 razy

Strona wyświetlona: 47799 razy

http://www.bip.gov.pl     Redakcja: Przemysław Durczyński